Prelegenci

Dr Sue Dyson

Dr Sue Dyson jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie ortopedii koni, specjalizującym się zwłaszcza w zakresie kulawizn i słabych wyników u koni sportowych. Trenowała konie i startowała w zawodach WKKW na zaawansowanym poziomie. Połączenie zamiłowania do koni sportowych i doświadczenia jako jeźdźca pozwoliło jej posiąść dogłębną wiedzę w tej dziedzinie i zrozumieć przyczyny słabych wyników sportowych u koni wszystkich dyscyplin. Dr Dyson potrafi doskonale diagnozować subtelne i skomplikowane przypadki kulawizn. Jest także ekspertem w diagnostyce obrazowej, w tym radiografii, ultrasonografii, scyntygrafii i rezonansie magnetycznym.
Sue jest międzynarodowym prelegentem, wykładała także w Polsce podczas konferencji w roku 2008 i 2018. Opublikowała w czasopismach naukowych ponad 230 często cytowanych artykułów. Jest współautorem i współredaktorem podręczników Diagnosis and Management of Lameness in the Horse, Equine Scintigraphy i Clinical Radiology of the Horse. W 2000 roku otrzymała z ramienia BEVA prestiżową nagrodę im. Johna Hickmana za nadzwyczajne zasługi dla rozwoju ortopedii koni. W 2005 roku dr Dyson została Honorowym Członkiem BEVA (British Equine Veterinary Association). W 2007 roku otrzymała nagrodę Tierklinik Hochmoor za wybitny, innowacyjny i trwały wkład w medycynę weterynaryjną na całym świecie. American Association of Equine Practitioners przyznało jej nagrodę Franka J. Milne'a, natomiast w 2014 roku dr Dyson została Honorowym Członkiem Societa Italiana Veterinari Per Equini.

Karin Leibbrandt

Karin Leibbrandt jest lekarzem weterynarii, zajmującym się rehabilitacją i szkoleniem koni. Uczestniczyła w wielu szkoleniach organizowanych przez wiodących specjalistów i trenerów z kraju i ze świata, pragnąc poznać najlepsze dostępne metody szkolenia koni sportowych, pozwalające jednocześnie utrzymać konie w zdrowiu. Oprócz wyboru najtrafniejszych i najbardziej efektywnych praktyk wywodzących się z konwencjonalnej medycyny weterynaryjnej, medycyny alternatywnej i szkolenia koni, do swojej metody treningu koni włączyła też techniki wykorzystywane podczas rehabilitacji i stabilizacji kręgosłupa u ludzi.
Karin jest w pełni oddana pracy z końmi. Głównym jej celem jest wytrenowanie silnych i zdrowych koni sportowych, które prawidłowo reagują na polecenia jeźdźców, a dodatkowo robią to z radością i bez wysiłku. Chce ona, by jak najwięcej jeźdźców – od początkujących do poziomu Grand Prix – miało narzędzia do takiego szkolenia koni, które pomaga utrzymać je w zdrowiu i nie doprowadza do kontuzji. Jeźdźcy odgrywają w tym ogromną rolę – to od nich wszystko zależy. Żadna terapia nie zastąpi prawidłowego treningu. Zdrowie konia jest niezbędnym warunkiem uzyskiwania satysfakcjonujących wyników sportowych, a w parze z nimi idzie szkolenie przyjazne koniom.

Tessa Roos MSc

Tessa Roos MSc jest instruktorem jazdy konnej z 15-letnim doświadczeniem i wykształceniem w zakresie nauk przyrodniczych i metody Feldenkraisa. Na początku kariery specjalizowała się w doskonaleniu dosiadu jeźdźców, ucząc ich większej świadomości swego ciała, odnajdowania bardziej zrównoważonej pozycji i w rezultacie odciążania swoich koni. Niektóre konie odpowiadały na to wspaniale, nosząc siebie i swoich jeźdźców z lekkością i w równowadze, podczas gdy inne wciąż zmagały się z ciężarem jeźdźca. Rozważania o przyczynie różnych reakcji koni na dosiad jeźdźca sprawiły, że Tessa poświęciła się zgłębianiu biomechaniki równowagi i postawy konia przez ujeżdżenie i trening rehabilitacyjny oraz wpływowi siodła. Wyniki tej pracy włączyła następnie do swego programu nauczania. Lekcje jej są kombinacją ćwiczeń dla jeźdźca z ziemi, pracy z koniem z ziemi oraz jazdy konnej – wszystko w celu zrównoważenia konia i jeźdźca, stworzenia zdrowych, trwałych wzorców biomechanicznych i obopólnej przyjemności z jazdy konnej.

Jeźdźcy

Urszula Śliwa

Instruktor sportu z 17-letnim doświadczeniem w pracy sportowej, głównie z dziećmi, które ze względu na swoją wrażliwość nie traktują koni jak sprzętu do zdobywania kolejnych tytułów, lecz jak przyjaciół i nauczycieli. Jej młodzi wychowankowie od 10 lat regularnie zdobywają medale Mistrzostw i Pucharu Polski w dyscyplinie ujeżdżenia, a we wcześniejszych latach także WKKW. Trenerka stara się, by w przestrzeni, jaką wyznacza dzisiejszy sport jeździecki, koń mógł być zadowolonym sportowcem. Współpracuje z osobami, które to rozumieją i respektują.
Od zawsze pracuje z końmi „trudnymi”, czyli zepsutymi i zniszczonymi oraz z ich właścicielami, prowadząc do rehabilitacji pary jeździec-koń. Często do skutecznej pomocy potrzebuje konsultacji zaufanego lekarza weterynarii, chiropraktyka i szeroko pojętej rehabilitacji tak dla koni, jak i dla jeźdźców. Doświadczenia te pokazują, że najważniejsze to nauczenie ludzi rozumienia koni, ich zachowań i potrzeb oraz ćwiczenie zrównoważonego dosiadu z powodu jego wpływu na konie.
W jeździectwie jej wielką rolę odegrały treningi z Elżbietą Morciniec, dzięki którym już jako dziecko dowiedziała się, że koń jest zawsze zwierciadłem jeźdźca. Od kilku lat prowadzi z mężem gospodarstwo rolne i hodowlane, gdzie konie od urodzenia przygotowują do harmonijnej, ufnej pracy z człowiekiem.

Daria Kobiernik

Wybitna zawodniczka dyscypliny ujeżdżenia, skoków i WKKW. Wśród jej sukcesów warto wymienić: złoto na Halowym Pucharze Polski Juniorów, czterokrotny start w Mistrzostwach Europy, 7 lat w kadrze narodowej, 10 miejsc na podium w Mistrzostwach Polski Młodych Koni oraz liczne zwycięstwa w międzynarodowych i krajowych zawodach WKKW. Jest również instruktorem sportu oraz organizatorem licznych profesjonalnych treningów dla koni prowadzonych zgodną z biomechaniką, psychiką oraz potrzebami indywidualnymi konia w jego zdrowiu i harmonii. Daria wiedzę i doświadczenie czerpała pod okiem najwybitniejszych szkoleniowców i jeźdźców jak Gerda Heuschmanna, Małgorzaty Morsztyn i Jacka Wierzchowieckiego. Swoją pracę opiera na filarach klasycznego jeździectwa: anatomii, biomechanice, fizjologii i psychologii konia, których podstawą jest piramida wyszkolenia: rytm i regularność kroków konia, rozluźnienie, kontakt z jeźdźcem, impuls w ruchu, wyprostowanie i zebranie. Według trenerki tylko trening oparty na piramidzie wyszkolenia zapewni koniom sportowym zdrowie i szczęście, a także możliwość długoletniej kariery.

Konferencja Jeździecka

Praca zespołowa w harmonijnym rozwoju konia

12-13.10.2019, Wrocław

TOP